شما اینجا هستید: رهنامه پژوهش » | درباره ما

.

دفتر اطلاع رسانی و توسعه فرهنگ پژوهش

معاونت پژوهش حوزه های علمیه

 

صاحب امتیاز | معاونت پژوهش حوزه های علمیه

مدیر مسئول | حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی

ناظر کیفی |مجتبی زارعی

سردبیر |حجت الاسلام و المسلمین محمد صالح مازنی

 

دبیر سرویس پرونده علم | امیر عمو غلامی

دبیر سرویس سیره بزرگان | محمدحسین فروغی

مدیر اجرایی | رضا ثانی

مصاحبه کننده | مصطفی رحیمی

هیئت تحریریه | امیر عمو غلامی، مهدی محققفر، مهدی طهماسبی، ابراهیم ابراهیمی، کامران عطار کاشانی، مصطفی کاویانی

با تشکر از |  همکاری علی توحیدی نژاد و مشاوره اساتید گرانقدر استاد رضا اسلامی، استاد زارعی سبزواری ، استاد خادمی کوشا، استاد محمد مهدی احسانی فر

ویراستار | علیرضا سالوند

 

مدیر هنری و طراح گرافیک | محمد صداقت mohsed.ir

عکاس | مصطفی معراجی

طراحی لوگو (نامواره) | میثم اشعری

 

توزیع و اشتراک | علی مهدوی

تلفن توزیع و امور مشترکین | 09195876040

 

نشانی | قم، صندوق پستی: 133/37165

ارتباط با سردبیر | 09373437291

پست الکترونیک |  rahnameh@yahoo.com