شما اینجا هستید: رهنامه پژوهش » | درباره ما

دفتر اطلاع رسانی و توسعه فرهنگ پژوهش

معاونت پژوهش حوزه های علمیه

صاحب امتیاز | معاونت پژوهش حوزه های علمیه

مدیر مسئول | سیدحسین میر معزی

ناظر کیفی |مجتبی زارعی

سردبیر |محمد صالح مازنی

دبیر سرویس پرونده علم | امیر عمو غلامی

دبیر سرویس سیره بزرگان | محمدحسین فروغی

مدیر اجرایی | رضا ثانی

هیئت تحریریه | امیر عمو غلامی، مهدی محققفر، مهدی طهماسبی، ابراهیم ابراهیمی، کامران عطار کاشانی، مصطفی کاویانی

ویراستار | علیرضا سالوند

مدیر هنری و طراح گرافیک | محمد صداقت Graphic.umsa.ir

عکاس | مصطفی معراجی

طراحی لوگو (نامواره) | میثم اشعری

توزیع و اشتراک | علی مهدوی

تلفن توزیع و امور مشترکین | ۰۹۱۹۵۸۷۶۰۴۰

نشانی | قم، صندوق پستی: ۱۳۳/۳۷۱۶۵

ارتباط با سردبیر : ۰۹۳۷۳۴۳۷۲۹۱

پست الکترونیک: rahnameh@yahoo. com