شما اینجا هستید: رهنامه پژوهش » سرمقاله / ش 23 و 24 » سخن کوتاه
سخن کوتاه | سردبیر
170 بازدید

حجم بالای ادبیات علمی  تولید شده در دانش های حدیثی ما را وادار کرد تا در ۲ شماره از نشریه رهنامه، سیر بهره مندی از سنت گرانبهای معصومین را در برابر دیدگان شما بگشاییم. در شماره پیشین مجموعه ای از تاریخچه و سیر تطور، جایگاه در منظومه دانش های حوزوی، شاخه ها، اقسام و حوزه پیوندهای آن با سایر علوم دینی در معرض بحث و بررسی قرار گرفت. در این شماره نیز تلاش شده تا با حفظ رویکرد اصلی نشریه جوانب دیگری از موضوع، بخصوص در حوزه رجال و درایه پیگیری شود.

علی رغم قرن ها تلاش علمی فاخر صورت گرفته در این دانش، نگرانی از حاشیه نشینی علوم حدیثی، وجه مشترک ذکر شده در کلام بسیاری از اساتید، کارشناسان و صاحب نظران این دانش است.

به هر روی این شماره نیز تلاشی است ناچیز در معرفی بخشی از دریای غنی معارف اسلامی.

پاسخ دهید: