الحمدلله من اول الدنیا الی فنائها و من الآخرة الی بقائها والصلوه والسلام علی سیدنا و حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه وآله وسلم وآله الطاهرین. اساساً شخصیت انسان ها را می توان به دو دسته ...
مرحوم علامۀ عسکری (رضوان الله علیه) از نظر شمارش، یک نفر، ولی از نظر خرد و عقل، بیش از هزار نفر است. ایشان متولد 1331 یا 32 قمری است و آشنایی ما با ایشان، به سالها پیش برمیگردد. زمانی که ...