این مصاحبه به تعاریف لغوی و اصطلاحی وحی و اشکالاتی که در این تعاریف وجود دارد می‌پردازد و با ارائه تعریف مورد پسند خود به اشکالات و سوالاتی که به تعریف وارد است، پاسخ می‌دهند. در ادامه کاربردهای لغوی وحی ...
این  گفت­گو زوایای مختلف اعجاز قرآن از جمله ضرورت اعجاز، تعاریف مختلفی که در مورد اعجاز آورده شده، شرایط اعجاز و ... را بیان می‌نماید و پس از آن به نحوه بیان اعجاز قرآن از زبان خود قرآن، پیامبر(ص) و ...
در این گفت‌و‌گو استاد ابتدا درباره بحث تحریف قرآن به نکاتی اشاره می‌کنند که از آن جمله وجود عدم اختلاف در تحریف معنایی و اختلاف در وجود تحریف لفظی می‌باشد. 2. مقایسه بین عهدین با قرآن که در درون متن ...
  در این گفت‌و‌گو استاد گرامی ابتدا به تعریف نسخ و حیطه وقوع آن پرداخته است و مباحث فرق نسخ با بداء و انساء، شرائط ناسخ و منسوخ، گونه‌های نسخ، امکان نسخ کتاب با سنت، فوائد آمدن آیه نسخ شده در ...