فقه معاصر به چه معناست؟ استاد: چند برداشت از فقه معاصر وجود دارد: الف) مجموعه دروس تحقیقاتی و مطالعاتی است که فقهای معاصر در عرصه فقه انجام می‌دهند. ب) لزوم پرداختن فقهای معاصر به موضوعات و مسائل نوپیدا و مستحدثه‌ای است که در ...
ضرورت فقه معاصر ضرورت پرداختن به فقه معاصر، در سه محور قابل طرح است: الف‌. تغییر سبک زندگی امروز‌ سبک زندگی، به معنای شیوه حیات و راه و رسم زندگی کردن یک شخص یا یک جامعه است و رفتارهایی که از ما ...
رهنامه: تعریف فقه معاصر چیست و چه اقتضائاتی دارد؟ استاد: اگر فقه معاصر عبارت باشد از تعیین فعل مکلف در زندگی معاصر، از آنجایی که شاخص اصلی زندگی معاصر با زندگی تقریبا شاید صد سال گذشته غیر از حاصل شدن یک ...
بحث فقه معاصر از بحث‌­های مورد نیاز حوزه است و به نظر من از اصلی‌­ترین نیاز‌­های حوزه امروز به شمار می‌­رود. ما اگر به مسئله فقه به عنوان یک روش برای استنباط احکام شرعی و تکالیف نگاه کنیم، با عنایت ...