در این مصاحبه به بحث اینکه چگونه تفسیر را به زبان روز به مردم باید ارائه داد و طی کردن این مسیر چگونه است می‌پردازیم و استاد گرامی با توجه به تجربیات خود در تفسیری که تالیف کرده‌اند (تفسیر نسیم ...
این مصاحبه ضمن برشمردن سبک‌های تفسیری به توضیح سبک تفسیر تنزلی (چه تنزیلی ترتیبی و چه تنزیلی موضوعی) می‌پردازد و آن را تفسیری با توجه به ترتیب نزول آیات برای پیامبر (ص) معرفی می‌نماید. سپس به جهت ضرورت این نوع ...
در این مصاحبه استاد گرامی به نقش و کاربرد تفسیر موضوعی با توجه به عرضه یک موضوع به قرآن و دریافت معارف قرانی پیرامون آن موضوع پرداخته و تفاوت تفسیر ترتیبی و موضوعی و همچنین نظر شهید صدر در مورد ...