در این گفتگو استاد گرامی بعد از مقدمه­ ای درباره ضرورت نگارش متون درسی اخلاق­. با توجه به نگاه­ های مختلف و از جهات متفاوتی که به بحث اخلاق وجود دارد پرداختن و دریافت معارف قرآنی در این جهات را ...
با توجه به نو پدید بودن مبحث فقه اخلاق به بررسی این مبحث در این مصاحبه پرداخته ­ایم. استاد گرامی ابتدا چند مورد از معانی­ ای که از فقه الاخلاق اراده می­ شود اشاره می ­نمایند از جمله 1 ـ ...
در این مصاحبه استاد گرامی در ابتدا جایگاه اخلاق در روایات و کتب حدیثی را تبیین نموده و اخلاق با رویکرد دینی و وحیانی را دچار غربت و کم‌توجهی می ­داند و دلیل آن را نوع نگاه به علم اخلاق، ...