مدرسه صدوقی یکی از مدارس فعال و نمونه حوزه علمیه مشهد است. از زمانی که شنیدیم برگزاری کلاس‌های این مدرسه به شیوه‌ای جدید می‌باشد و تمامی کلاس‌ها به صورت کارگاهی برگزار می‌شود بر آن شدیم که گزارشی از این مدرسه ...