گفتگو با آیت الله رضی شیرازی درباره سیره میرزا محمد حسن شیرازی (میرزای بزرگ) رهنامه: نشریه علمی ـ پژوهشی «ره‌نامه پژوهش»، وابسته به معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه قم، برای احیا و بازخوانی سیره علمی و عملی بزرگان حوزه، از آغاز انتشار ...