رمز موفقيت ليب (lib.ir) همين است. ما آرمانگرايي غير قابل دسترس را کنار گذاشتيم و عملگرا شديم. خيلي خيلي ملايم و آهسته آهسته و به قول معروف چراغ خاموش شروع کرديم و به جاهايي رسيديم كه خيلي از مراكز نتوانسته ...
اشاره: ... واقعیت قضیه این است که ما منکر تلاش‌های بزرگان و مشایخ نمی‌شویم و آنان زمانی پژوهش‌های حدیثی گسترده‌ای انجام داده‌اند که چنین ابزارهایی وجود نداشته است؛ اما امروز بدون این ابزار نمی‌شود کاری انجام داد. هزینه پیمایش و ...