گزارشی از فعالیت‌های حوزوی و فرهنگی آیت‌الله جزایری در استان خوزستان آیت الله جزایری از زمره افرادی است که در جذب نیروهای انقلابی و تربیت طلاب برای خدمت به مردم و نظام تلاش فراوانی داشته است. ایشان در سال 1360 هجری ...