پیشینه اعتبارسنجی در شیعه و جایگاه سند در آن در گفت‌وگو با استاد سید علی‌رضا حسینی شیرازی اشاره: حضرت آیت‌الله العظمی شبیری، سیدنا الاستاد حجت الاسلام سید محمدجواد شبیری و خیلی از پیشینیان می‌گویند كه جهت‌گیری عمومی تضعیفات شیعه مبتنی بر ...