رابطه انساني استاد و طلبه همواره در راستاي جستجوي کمالات معنوي و پيدا شدن صفات و ملکات تربيتي و اخلاقي در دو طرف مي‌باشد. اين مقاله درصدد پرداختن به اين موضوع است، اينکه استادي که راه را طي کرده و ...