همین جا عرض می‌کنم یکی از مباحث مهم در مقوله تربیت، تربیت علمی است. به اين مسئله توجه جدي نمي‌شود و غالباً از آن غفلت مي‌شود. ما وقتی به مباحث اخلاقی و تربیتی مي‌پردازيم، فقط مباحثی را مطرح مي‌كنيم كه ...