بنا داشتیم موضوع این شماره از رهنامه را بر اساس مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه در سفر اخیرشان به قم تعیین کنیم؛ جستجوها و گفتگوها، ما را به این جملات کلیدی رساند: «یكى از چیزهائى كه در تحول مثبت ...
چــرایی، چـیسـتـی و چـگـونگی تطـبیق حـوزه با نیازهای اجتماعی در کلام رهبر فرزانه انقلاب یکی از نقاط کلیدی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین ضرورت حرکت های اصلاحی در حوزه، توجه دادن به نیازهای جامعه اسلامی است که با پیروزی ...