متأسفانه ما در مباحث فقه السيره بسيار فقيريم. فقير کسي است که نانِ بخور و نمير دارد. ما هيچي نداريم. متأسفانه قواعد و ضوابط استنتاج هم موجود نيست و اين کارِ ما را دشوارتر مي‌کند، خصوصاً اينکه تاريخ را گزارش ...
  کليدواژه‌ها: انواع علوم ادبي، استقلال علوم ادبي، جامع‌گرايي در اجرا «قالَ الامامُ الصّادقُ (ع): تَعَلَّمُوا العَرَبيّة فإنّها کلامُ اللهِ الّذي يُکَلِّمُ بِهِ خَلقَهُ».[1] بي‌شک ادبيات عربي، پايه و مايه علوم اسلامي و حوزوي در همه ادوار بوده و خواهد بود، به طوري که ...