گرايش علمي به حوزه خاصي از دانش و به دنبال آن تخصص‌گرايي، واقعيت انکار‌ناپذير و قابل توجه امروز نهادهاي علمي است. مسئله‌اي که مي‌توان براي آن پشتوانه عقلي جست و يا با استناد به برخي رفتارهاي معصومين، پيشينه تاريخي فراهم ...
الحمدلله وضعيتي كه به سبب کم‌توجهي فقهاي حوزه يا اولياي امور حوزه به تاريخ ايجاد شده، به مساعي شخصي، جاي خود را به توجه به تاريخ داده است. اگر طلاب هر ساله در ايام ميلاد و شهادت ائمه اطهار يک ...
فلسفه تاريخ گرچه همانند بيشينه دانش‌هاي بشري شواهد و حتي ريشه‌هايي در دانش‌هاي سنتي شرق مسلمان دارد، ولي به‌عنوان يک شاخه معرفتي مستقل در غرب سامان‌ يافته و سپس وارد سرزمين‌هاي شرقي شده است.  وضعيت کنوني دانش در ايران‌ اسلامي ...
دنياي امروز ارتباط با گذشته را کم‌رنگ نمي‌کند، بلکه تا حدي بي‌معنا مي‌کند... پيشرفت‌هاي خيره‌کننده کنوني که تبليغات فراوان رسانه‌اي هم پشت آن است، آن‌چنان اذهان نسل جديد و حتي قديمي را پر كرده که گاهي خط بي‌اعتباري و بي‌ارزشي ...