در اين مصاحبه  استاد به صورت اجمالي به مباحثي مانند: تاريخ اجمالي تطور علم کلام، روش مسايل کلامي، چهره‌هاي شاخص در مناظرات کلامي، آسيب‌شناسي کلام در حوزه امروز مي‌پردازد. رهنامه: تاريخ اجمالي تطور علم کلام چيست؟ استاد: علوم اسلامي و به طور ...