تحول حوزه بر اساس نیازها در مصاحبه با حـجــت‌الاســلام والـمـسـلـمـین دکـتـر سـلیمـان خـاکبـان رهنامه: موضوع این شماره نشریه رهنامه در رابطه با تحول حوزه‌ها در راستای نیازها می‌باشد. برای حرکت حوزه در راستای پاسخ به نیازها چه مسیری را باید طی ...