** تدوین این گفت‌وگو و تحقیق آن توسط حجت‌ الاسلام والمسلمین عباس محمودی صورت گرفته است. ....يکي از اهداف ما شناسايي تراث مکتوب شيعه است، تراث شيعه از همان اول؛ يعني از سليم بن‌قيس تا به امروز که به کافي و ...