تبيين خودباوري در نگرش توحيدي در گفت‌وگو با آيت‏ الله تحريري رهنامه: در جلسه سال گذشته مقام معظم رهبري با فضلاي حوزه، يکي از نکاتي که ايشان به آن توجه داشتند، بحث خودباوري و اعتماد به نفس علمي بود. شايد در ...