در دنياي متلاطم و چالش‌برانگيز امروز که حق و باطل، درست و نادرست و راست و دروغ، سخت به هم آميخته‌اند، داشتن حس مهارت تشخيص آنها از يکديگر، رمز موفقيت به شمار مي‌رود. ذهن نقاد هر چيزي را به راحتي ...