در این دنیای شلوغ و پر مشغله و تشتّت‌های فراوان، یکی از معضلات جدّی برای کسانی که کار علمی می‌کنند پراکندگی حافظه، ضعف حافظه و عدم تمرکز است. خصوصاً برای یک طلبه که نماینده و مبلّغ دین می‌باشد داشتن یک ...