برخي با يک آشنايي اجمالي که از تاريخ دارند ادعاهايي مطرح مي‌کنند، مثلا مي‌گويند امام حسين(ع) در حرکت تاريخ نقش آفريد و مسير تاريخ را به سمت توحيد و يکتاپرستي برگرداند؛ ولي وقتي مي‌روي سراغشان مي‌گويي حالا چطور؟، مي‌گويد ما ...