گفت‌وگو با حجت‏ الاسلام علي مهديان؛ شـايسـتـه تـقـديـر در  دوره اول جـشـنـواره عـلامـه حـلـي رهنامه: ابتدا خودتان را معرفي کنيد و بفرماييد در چه دوره‌اي برگزيده شديد و چه پژوهشي به جشنواره ارائه داده بوديد؟ علي مهديان هستم. بنده در دوره اول برگزيده ...