در این گفتگو استاد ابتدا تحصیل اخلاق را به دو معنای تحصیل عملی و تحصیل نظری اخلاق تقسیم نموده و ذیل تحصیل نظری 3 نگاه و روش عقلی، نقلی و اجتهادی را بر­ می ­شمرند. ایشان همچنین در بحث تحصیل ...
با توجه به نو پدید بودن مبحث فقه اخلاق به بررسی این مبحث در این مصاحبه پرداخته ­ایم. استاد گرامی ابتدا چند مورد از معانی­ ای که از فقه الاخلاق اراده می­ شود اشاره می ­نمایند از جمله 1 ـ ...