خودباوري از منظر روان‌شناسي اجتماعي در گفتگو با حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر مير دريکوندی رهنامه: به نظر مقوله خودباوري را بايد از جنبه روان‌شناسي اجتماعي نگاه بکنيم، چون از طرفي خودباوري مقوله‌اي رواني به شمار مي‌آيد. بفرماييد اين مقوله رواني در ...