گفت‌و‌گوی رهنامه پژوهش باحجت الاسلام و المسلمين شيخ محمدعلي انصاري رهنامه: شما چه نسبتي با مرحوم شيخ داريد؟ نسبتي ندارم. جد اعلاي ما، ملانظرعلي شوشتري، از شاگردان ايشان بود و وقتي که ايشان حضور نداشت، جاي ايشان نماز مي‌خواند. رهنامه: سؤال اول ما ...