مرحوم «محمد جواد مغنيه» در «فقه الإمام الصادق عليه السلام» يک ايده‌اي را مطرح کرده‌اند که البته اولا و اساسا مربوط به فقه و در حوزه کار فقيه است، اما از آنجا که در تدوين مدونات حديث فقهي مي‌تواند نقش ...