شفای بوعلی را که کتاب بسیار سختی است برای مقطع دکتری مرکز جامعه المصطفی العالمیه تدریس می‌کردم. دانشجوياني كه در كلاس حضور داشتند، اهل بوسنی و هرزگوین بودند. استعدادشان بسيار خوب بود. بنابراین بودکه دو واحد شفا بخوانیم؛ بنده گفتم ...