اینجا یک سالن ساده است که خیلی از امیدها و آرزوها تبدیل به اعداد و ارقام میشن. اعداد یا همون نمراتی که حداکثر  میتونن دو رقمی باشن. اما هر نمرۀ دو رقمی هم نمیتونه خیال صاحبش رو از امتحانات شهریور ...