آنچه در قالب دو شماره 7 و 8 «رهنامه پژوهش» خدمت اساتید و طلاب معزز تقدیم شد، حاصل دغدغه‏ای دیرپا بود که بالاخره جامه عمل پوشید؛ دغدغه ‏ای که به مهمترین و حساس‏ترین دوران تحصیل طلبگی‏مان نظر داشت و همواره ...
  رهنامه: آیا دروسی مانند فقه نظام سیاسی، فقه التربیه، فقه الاداره و...، برای طلبه‌ای که تازه وارد دوره درس خارج شده، مناسب است؟ به سخن دیگر، چنین درس‌هایی می‌توانند برای طلبه، کارکرد آموزشی، متناسب با اهداف دوره درس خارج داشته ...
گفتگوی رهنامه پژوهش با آیت الله سید احمد مددی رهنامه: آیا دروس خارج فعلی قم، مانند دروس گذشته، مجتهدساز است؟ چه عوامل و آسیب‌هایی باعث می‏شوند طلبه به غایت درس خارج که اجتهاد است، نرسد؟ گاهی می‌توان پدیده‌ای را به تنهایی بررسی ...
بازخوانی یک تجربه موفق در تدریس درس خارج در گفتگـو بـــــا حجــت‌الاســلام والمسلمیــن معلـمـی رهنامه: مرحله درس خارج، چه جایگاهی در مراحل تحصیل طلبه دارد و چه اهدافی بر آن مترتب است؟ با تشکر از همه عزیزان دست اندرکار در مجله رهنامه. ...