در مواجهه با درس خارج می‌توان دو نوع نگاه به درس خارج داشت؛ یکی نگاه فلسفی و دیگری نگاه برنامه‌ریزی درسی. در نگاه اول، هر فعالیت و عملی که از انسان سر می‌زند، دارای مجموعه ویژگی‌ها و علل و عواملی ...
یکی از شیوه‌های رایج در حوزه تقریر یا نوشتن درس استاد است. نویسنده در این اثر به نقد و بررسی شیوه‌های مختلف تقریرنویسی و شیوه‌های درس خارج پرداخته و پیشنهاداتی جهت ارتقاء کیفیت درس خارج ارائه می‌نماید و در پایان ...
  پيش‌گفتار گام‌هايش را تندتر کرد تا زودتر برسد. سر جايش نشست. استاد با حديثي درس را شروع کرده بود. دفترش را باز کرد و حديث را نوشت. استاد بحث را شروع کرد. نيم ساعتي گذشت. دفترش به پايان رسيد. از بس ...
آنچه در پی می‌آید، گزیده‌ای از کتاب «شیوه‌های تحصیل و تدریس در حوزه‌های علمیه» نشر بوستان کتاب است که مورد بازبینی و اضافات استاد رضایی اصفهانی قرار گرفته است. طلابی که قصد ورود به درس خارج دارند، باید از سبک‌ها و ...