مطابق یکی از مصوبات شورای عالی حوزه‌های علمیه درآغاز سال تحصیلی 89ـ88[1]، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای تحقیقات درسی طلاب در دوره سطح، به عهده معاونت آموزش حوزه‌های علمیه گذاشته شده است. اصل تصویب این مصوبه، می‌تواند در راستای ارتقاء ...