ضرورت ها، آسیب ها، راهبردها ايستار بحث: ارتباط با ديگران، نظام تعليم و تربيت، تعليم و تربيت در حوزه، نظام آموزش، اساتيد، نقش اساتيد در هدايت تحصيلي و صنفي طلبه‌‌ها. مقدّمه توجّه به زندگي علمي و صنفي طلبه‌‌ها، تبيين نظري آن و رسيدگي‌هاي ...
رابطه انساني استاد و طلبه همواره در راستاي جستجوي کمالات معنوي و پيدا شدن صفات و ملکات تربيتي و اخلاقي در دو طرف مي‌باشد. اين مقاله درصدد پرداختن به اين موضوع است، اينکه استادي که راه را طي کرده و ...
  نویسندگان: محمدحسین فرمانی ـ مجتبی ربانی صداي زنگ تلفن به صدا در آمد، سحر بود، تلفن را برداشتم، صدايي آشنا سلام کرد. او را شناختم. از طلبه‌ها سراغ گرفت. او هميشه نگران و متوجه طلبه‌ها بود. از وضعيت حجره‌ها سؤال کرد. ...