طلبه کيست. وظيفه‌اش چيست. فلسفه وجودي حوزه‌هاي علميه چيست. چه کسي مي‌تواند نقش حوزه‌ها و طلاب را تعيين کند: از تاريخ بايد پرسيد؛ علماء و زعماء حوزه مي‌توانند پاسخ بگويند؛ انتظار جامعه و مردم مهم است؛ دين اين صلاحيت را ...
  رهنامه: بسم‌الله الرحمن الرحيم. بحث ما در رابطه با هويت طلبگي است. پرسش اين است که طلبه از نظر دين به عنوان يک شخصيت اجتماعي و يک صنف، به چه کسي گفته مي‌شود و چه خصوصياتي دارد؟ قوام و ارکان ...
  رهنامه: به عنوان اولين سؤال، بفرماييد که هويت طلبه چيست؟ چه عناصر و ارکاني دارد؟ آيا آيه «نفر» بيانگر هويت طلبگي است؟ يا اينکه آيات ديگري نيز وجود دارد؟ از نگاه دين، طلبه و عالم ديني چه هويتي دارد؟ استاد: آيه ...
پرداختن به هویت طلبگی از منظر دینی و اجتماعی در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین غنوی رهنامه: بسم الله الرحمن الرحيم. همان‌طور که مستحضريد بحث در رابطه با هويت طلبگي است. قصدمان اين است که اين بحث را مدخلي قرار دهيم تا ...