مقدمه بهبود يادگيري و پيشرفت تحصيلي طلاب حوزه، از موضوعات اساسي مورد بحث در بخش «مديريت كلان حوزه» به شمار مي آيد. از اينرو، در چند ساله  اخير تلاش هاي زيادي از سوي مسئولين و دست اندركاران مسائل حوزه در اين ...
  مقدمه بدون تردید یکی از خواسته‌ها و آرزوهای همه ما دستیابی به موفقیت و پیشرفت در تمامی جنبه‌های زندگی است. اما اینکه چه عاملی باعث موفقیت و پیشرفت در زندگی می شود، دیدگاه‌ها و برداشت‌های مختلفی وجود دارد. واقعیت این است ...