اشاره: مرحوم شهید مطهری در یادداشت‌هایشان در برخی از کتاب‌هایشان مثل مقالات و اینها تذکراتی به حوزویان می‌دهند که حوزویان باید دنبال بحث‌های روانشناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسي، فلسفه تاريخ و غيره باشند. اگر امروز شخصیت‌هایی مثل علامه طباطبایی یا شهید مطهری ...
جايگاه کلام در علوم اسلامي، وظايف متکلم و مکاتب مهم علم کلام، سه بحث مهم در مصاحبه با استاد برنجکار است.ايشان بطور خلاصه وظايف متکلم را در شش مورد: استنباط، تبيين، تنظيم، اثبات، رد شبهات و رد مکاتب معارض مي‌دانند. ...
در اين نوشتار بطور اجمالي به مباحث مقدماتي علم کلام مانند: روش پژوهش يا سير مطالعاتي در کلام، علل نياز به اين علم، هدف از فراگيري آن،محتواي دروس آموزش کلام و... پرداخته مي‌شود. بررسي تعاريف علم کلام و رسيدن به ...
در اين مصاحبه بطور اجمالي به انديشه‌ها و فعاليت‌هاي وهابيت اشاره مي‌شود. بيان تمايز بين اهل سنت و وهابيت، رد برخي از شبهات وهابيت و تبيين وظايف طلاب در برابر اين شبهات، از ديگر موارد ذکر شده در اين مصاحبه ...