زندگی سراسر نور محدث نوری حکایت 66 سال مجاهدت و تلاش خستگی‌ناپذیر آن مرد سترگ برای پاسداری از حریم امامت و ولایت است. حکایت سیری که تنها بر مدار «تکلیف» جریان داشت. چه روزهایی که به‌عنوان نزدیک‌ترین فرد به میرزای ...