جستجو در تاریخ و میراث مکتوب حدیثی شیعه نشانگر این واقعیت است که عالمان شیعی اهتمام ارزنده‌ای در حفظ و تالیف، تبویب و فهرست‌نگاری، شرح، تعلقه، تفسیر و نیز تاسیس دانش‌های مرتبط با حدیث از قبیل فقه الحدیث، درایه و ...
  گرايش علمي به حوزه خاصي از دانش و به دنبال آن تخصص‌گرايي، واقعيت انکار‌ناپذير و قابل توجه امروز نهادهاي علمي است. مسئله‌اي که مي‌توان براي آن پشتوانه عقلي جست و يا با استناد به برخي رفتارهاي معصومين، پيشينه تاريخي فراهم ...
ارزش و اهميت تعقل و خردورزي در دين مبين اسلام، به ويژه مذهب تشيع، بر اهل بصيرت و انصاف پوشيده نيست. آيات فراوانی از قرآن كريم،‌ روايات معتبر و سيره حضرات معصومین(عليهم‌السلام)، ‌گواهي روشن و مستحكم اين مدعا است. با ...
  طلبه کيست. وظيفه‌اش چيست. فلسفه وجودي حوزه‌هاي علميه چيست. چه کسي مي‌تواند نقش حوزه‌ها و طلاب را تعيين کند: از تاريخ بايد پرسيد؛ علماء و زعماء حوزه مي‌توانند پاسخ بگويند؛ انتظار جامعه و مردم مهم است؛ دين اين صلاحيت را ...