الف) 1353 هـ . ق. ـ 1375 هـ . ق. (دورة 25 ساله)؛ از 25 ذي‌قعده 1353 هـ . ق. که در کاظميه متولد شد، سه سال بيشتر حضور پدرش را احساس نکرد و بعد از فوت او با تصوير ...
نگاهی به آراء شهید صدر پیرامون انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی و فلسفه سیاسی اگرچه بیشتر از 30 سال است که از تاریخ ارائه نظریات شهید صدر می‌گذرد اما کماکان چه مفردات و مفاهیم بنیادین نظریات او و چه کلّیت ایده‌هایش هنوز مسأله ...