«آرام و خروشان» این دو کلمه‌ای است که از کارون و شیخ در ذهن آنها که این دو را می‌شناسند نقش می‌بندد. شیخ محمد تقی شوشتری که امروز همه او را با عنوان صاحب قاموس الرجال می‌شناسند نمونه کامل عالمی ...
بازنشر یک مصاحبه با علامه شیخ محمد تقی شوشتری نشریه وزین کیهان فرهنگی در سال 1364 و در شماره 13 خود ویژه نامه ای را پیرامون بررسی شخصیت و آثار صاحب قاموس الرجال منتشر کرده است. مصاحبه درج شده از علامه ...
نامه‌ای به دکتر علی شریعتی دکتر علی شریعتی در پاورقی کتاب «انتظار مذهب اعتراض» که مکتوب سخنرانی ایشان در 8 آبان 1350 در حسینیه ارشاد است شبهه‌ای را نسبت به فرازی از دعای ندبه مطرح می‌کنند. این جزوه که توسط یکی ...