ولادت 18 ذي‌حجه 1214 هـ. ق دزفول خانواده پدرش شيخ محمد امين، از مبلغان و مروجان شريعت و از نوادگان جابر بن عبدالله انصاري، و مادرش بانويي پرهيزکار و دختر يکي از عالمان شهر بود. سفرها در هجده سالگي به همراه پدرش به عراق سفر ...
  1ـ روزي مادر شيخ به وي اعتراض مي‌کند و مي‌گويد: «با اين همه وجوهاتي که شيعيان از اطراف نزد شما مي‌آورند، چرا برادرت منصور را بيشتر رعايت نمي‌‌کني و به او مخارج کافي نمي‌دهي؟» شيخ بي‌درنگ کليد اتاقي را که وجوه ...
  در ميان دانشمندان علوم اسلامي، بر حسب منزلت نام‌آوران هر رشته‌اي، هر يک را با لقبي خاص خطاب مي‌کنند. در حوزه فقه و اصول، به طور مطلق، لقب شيخ براي دو شخصيت بي‌بديل به کار رفته است. اولي شيخ متقدمين ...
گفت‌و‌گوی رهنامه پژوهش باحجت الاسلام و المسلمين شيخ محمدعلي انصاري رهنامه: شما چه نسبتي با مرحوم شيخ داريد؟ نسبتي ندارم. جد اعلاي ما، ملانظرعلي شوشتري، از شاگردان ايشان بود و وقتي که ايشان حضور نداشت، جاي ايشان نماز مي‌خواند. رهنامه: سؤال اول ما ...