رهنامه پژوهش: به‌عنوان اولین سوال، در این 20 سالی که به‌طور جدی مشغول مطالعه و تحقیق پیرامون مرحوم محدث نوری بوده‌اید کدام بخش از شخصیت محدث برای شما پررنگ‌تر بوده و باعث شده شما هنوز هم، دل در گرو ایشان ...