برای اینکه فلسفه و حکمت به صورت تخصصی پیگیری و نیاز طلبه و حوزه و جامعه تامین شود نیاز به برنامه‌ای هست که اهداف دقیق و مراحل نیل به این اهداف و کتب لازم هر مرتبه را معرفی کند لذا ...
این نوشتار[1] با تأکید بر ترجمه بلاغی به عنوان بهترین ترجمه برای متون، انواع ترجمه، اهمیت ترجمه درست متون دینی و ... را یادآوری نموده و عمده مطالب را به معرفی ترجمه بلاغی، تمایزات و مشخصه‌های علوم و ابزار بلاغت ...
در این نوشتار کوتاه سعی شده با طرح سؤالاتی که یک طلبه باید بتواند به آنها پاسخ بگوید،کاری انجام دهد تا طلاب از میزان و سطح آشنایی و انس خود با قرآن ارزیابی‌ای داشته باشند. از جمله این سؤالات معرفی ...
در اين نوشتار بطور اجمالي به مباحث مقدماتي علم کلام مانند: روش پژوهش يا سير مطالعاتي در کلام، علل نياز به اين علم، هدف از فراگيري آن،محتواي دروس آموزش کلام و... پرداخته مي‌شود. بررسي تعاريف علم کلام و رسيدن به ...