جان گرفتن اين پرونده مقارن بود با ايام ميلاد قافله سالار بندگي و آزادگي محمد مصطفي صلي الله عليه و آله وسلم و روزهايي که اين سالها به برکت بهارِ انقلابِ روحِ خدا، هفته وحدت ناميده شده است. اما دريغ ...
آيت الله سيد مرتضي نجومي، فقيهِ فقيدِ هنرمندي که سالها چشم و چراغ ديار مردم خود بود و به قول خودش مردي را در فهم کلام استوانه‌هاي پيش از خود مي‌دانست، در اين مجالِ کوتاه داستانِ دلبري شمس روزگار خود ...
  خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران[1]   القدري مثل الغدير را تدوين کند که اگر همه علماي راسخ با هم جمع شوند نمي‌توانند نظيرش را تأليف کنند. (عراق/ 1375/ علاء الدين خروفه)[2]   الغدير شما در زمان مناسبي به دستم رسيد، ...
  بسم الله الرحمن الرحيم 18/2/1346 28 محرم 1387 الحمدالله و اشکره علي نعمائه و الصلوة علي سيد المرسلين و آله الطاهرين و بعد هذا ما أوصي به عبدالحسين الاميني النجفي و هو يشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريک له إلها ...