رهنامه: سؤال ابتدايي اين است که تعريف علم صرف و موضوع آن چيست؟ استاد: جمع‌بندي ما اين است که درست‌ترين نحوه اين است که رئوس ثمانيه را از تعريف، شروع و به ساختار، ختم و بر اساس ساختار، علم را تدوين ...
  مؤلفان: حجج الاسلام مهاجر و کشمیری هدف از اين نوشتار، برشمردن و بيان نکاتي است که با توجه به آنها و تنظيم پژوهش‌هاي لازم بر اساس آن، مي‌توان به گونه‌اي علم صرف را ساماندهي کرد که زمينه را براي مديريت علم ...
  چه‌‌قدر مي‌توانيد از دروسي که خوانده‌ايد، استفاده کنيد؟ (هر پرسش 4 نمره) 1)  در تفسير شُبّر در ذيل آيه 286 سوره بقره «لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَت»[1]‏ آمده است: «لَها ما كَسَبَتْ» من خير «وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ» من شر ...