در اين مصاحبه استاد به مباحثي از جمله وظائف، موضوع، روش و جايگاه علم کلام در حوزه علميه مي‌پردازد. در ادامه به ارائه روش‌هاي مختلف که در مطالعه کلام جديد و قديم وجود دارد و ملاک‌هاي اولويت‌گذاري مسائل کلامي، همچون ...
شکي نيست که علم کلام ـ بسان علوم ديگر ـ در طول تاريخ خود تطوراتي را پشت سر گذاشته و مسائل جديدي را در دامان خود پرورش داده است. ماهيت و رسالت علم کلام ايجاب مي‏کند که متحول و پويا ...
علم ديني چيست؟ آيا علوم انساني اسلامي وغيراسلامي داريم؟ آيا روش‌هاي کلامي بر علوم انساني تاثير گذاشته است؟ اينها سوالاتي است که حجت الاسلام و المسلمين ترخان ضمن تعريف معناي عام و خاص از علوم انساني به آنها پاسخ مي‌دهد. ...
جايگاه کلام در علوم اسلامي، وظايف متکلم و مکاتب مهم علم کلام، سه بحث مهم در مصاحبه با استاد برنجکار است.ايشان بطور خلاصه وظايف متکلم را در شش مورد: استنباط، تبيين، تنظيم، اثبات، رد شبهات و رد مکاتب معارض مي‌دانند. ...