يادم هست مرحوم مطهری، در نوارهای درسی‌ جلد سوم اسفار، بحث حرکت و زمان می‌فرمود: «مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمودند: من  وقتی که اسفار را درس می‌گرفتم خیلی در تقریر مطالب و فراگیری آن کوشش می‌کردم و  علاوه بر این که ...
... بعد از شکست 1967م از اسرائیل، در جهان عرب، این احساس پدید آمد که نقطه ضعف وخللی در وضعیت عرب‌ها وجود دارد. پس از این تاریخ، بسیاری از جریان‌های فکری، در جهان عرب ظهور یافتند، و آثار خود را ...
نویسنده: حسن حنفي مترجم: دکتر موسي ملايری (استادیار گروه فلسفه دانشگاه اسلامی واحد تهران مرکز) ....هجوم فرانسه به مصر که به رهبري ناپلئون بناپارت صورت گرفت نخستين شُک فرهنگي بود. انديشوراني که ارتش را همراهي مي‌کردند به تأسيس «مؤسسه» و انتشار روزنامه ...
علم منطق با نگاه عقلي تحليل‌هايي را به ما مي‌دهد که وقتي در فلسفه همان مسائل را مي‌کاويم به جواب‌هاي دقيق‌تري دست مي‌يابيم. از اين رو نگاه عميق فلسفي کمک مي‌کند تا ما در علم منطق به بازنگري و تدقيق ...