در برخي از منابع تاريخي جمله‌اي را به امام سجاد(عليه السلام) نسبت مي‌دهند كه با اين مضمون است: "إنّا کنا نعلم مغازي الرسول الله کما نعلم سوره القرآن: ما همان‌طور که سوره‌هاي قرآن را به بچه‌هايمان و ديگران ياد مي‌دهيم، ...