گفت‌وگوي نشريه رهنامه پژوهش با آقاي مجيد تلخابي، برگزيده جشنواره طلاب جوان ايراني رهنامه: در ابتدا به زندگي‌نامه‌تان اشاره‌اي داشته باشيد. استاد: بنده مجيد تلخابي، در سال 1360 خورشيدي، در شهر فراهان استان مرکزي به دنيا آمدم. در سال 1375 وارد حوزة ...