با حفظ حرمت همه استادان که با همه وجود مديون آنانيم، يکي از استادان بزرگوار، در اوايل تحصيل،  بنده را نصيحت مي‌فرمود كه "در طول سال خوب درس بخوانيد و تابستان‌ها درس نخوانيد؛ در تابستان تاريخ بخوانيد. اين براي رفع ...
فلسفه تاريخ گرچه همانند بيشينه دانش‌هاي بشري شواهد و حتي ريشه‌هايي در دانش‌هاي سنتي شرق مسلمان دارد، ولي به‌عنوان يک شاخه معرفتي مستقل در غرب سامان‌ يافته و سپس وارد سرزمين‌هاي شرقي شده است.  وضعيت کنوني دانش در ايران‌ اسلامي ...
مرحوم حاج ملاهادی سبزواری به عنوان یکی از مشهورترین فیلسوفان معاصر و شارح آرای ملاصدرا متوفای سال 1289قمری است. این سال معادل سال 1873میلادی است. یعنی تا این تاریخ تعداد قابل توجهی از فیلسوفان معاصر و مؤثر مغرب زمین مانند ...